Hakkında

Dr. Serkan Dinar

Hakkında

Doğum Yeri/ Tarihi : 06/10/75 İzmir -Menemen

  • 1998 Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • 2005 Kocaeli Üni. Tıp Fak. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D. Uzmanlık
  • 2005 İzmirde Op. Dr Reha Gençosmanoğlu ile estetik cerrahi deneyimi
  • 2006  Elazığ Asker Hastanesi Plastik Cerrahi Şefliği
  • 2007 Siirt Devlet Hastanesi Plastik Cerrahi Şefliği
  • 2008-2009  Op Dr Tunç Tiryaki ile Cellest Klinik 
  •  2009 Gayrettepe Florence Nightingale  Hastanesi Plastik Cerrahi şefliği
  • 2009 Frankfurt- Rosenpark Klinik Smartlipo Lazer Lipoliz Workshop Eğitimi 

Konuşmacı Olarak Katıldığı Paneller:

 

1-Sıçanlarda Yanık Skarı Altına Yerleştirilen Poröz Polietilen İmplanta Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Fibrovasküler İçe Büyümeye Etkisi” XXIX. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi Eskişehir, 2007.
2-Kollajen oluşumu ve Cilt Gençleştirme Genç Yaşam Derneği-2009 Taksim Point Otel

3-Platelet Rich Plazma -Workshop/Mısırlı Hekimler için  Medikal Estetik Eğitimi 2009 Taksim Point Otel


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:


1- S. Dinar. “A New Material for Standard burn model : Allevyn Adhesive “Plastic And Reconstructive Surgery ;volume 117-2- Feb 2006
Pp 717-718

2- Şen C., Karacalar A., Ağır H, 
Dinar S., Işıl E., İşcen D. “ A simple and effective procedure for treating burn contractures:Releasing incision and quadra Z tecnique“ Burns 2006 Nov:22

3-Dinar S, Agir H, Sen C, Unal C, Dalcık H. Effects of hyperbaric oxygen therapy on fibrovascular ingrowth in porous polyethylene blocks implanted under burn scar tissue: An experimental study.
Burns. 2007 Sep 24


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :
1- Agir H., Dinar S., Sen C., Unal C., Cek DI., “Management of burn injuries without a burn unit: Kocaeli experience”, European Appointed 5th Croatian Congress of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Abstract Book, p.83, Dubrovnik, Hırvatistan 2004.

 

2-Agir H., Dinar S., Şen C., Çek Dİ., “Lower extremity reconstruction experience in 175 patients”, European Appointed 5th Croatian Congress of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Abstract Book, p.73, Dubrovnik, Hırvatistan 2004.

 

3- Sen C., Karacalar A., Agir H., Isıl E., Dinar S., Iscen D., “A modification of incision graft technique for burn contractures”, 10th Congress ESPRAS, Abstract book, p.220, Vienna, 2005.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

1-Yavuz Gürkan, Sultan San, Eksal Kargı, Serkan Dinar, Deniz İşcen. “Nahcivan 2005 interplast aktivitesinde bölgesel anestezi uygulamaları“ Türk plastik rekostrüktif ve estetik cerrahi dergisi 2006 cilt 14 sayı 1

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


1-C. Şen, B. Özkeskin, S. Dinar, D. Çek. “Saçlı deride nekrotizan fasiit: olgu sunumu”. XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 96 -P159-, Ankara, 18-20/10/2002.

2- H. Ağır, Ç. Ünal, C. Şen, S. Dinar, D. İşcen. “Alt ekstremite yaralarına yaklaşım prensiplerimiz ve onarım tercihlerimiz”. XXVI. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 69 -S040-, Ankara, 21-25/09/2004.

 

3-Dinar S., Ağır H., Şen C., Dalçık H., Unal Ç. “Sıçanlarda Yanık Skarı Altına Yerleştirilen Poröz Polietilen İmplanta Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Fibrovasküler İçe Büyümeye Etkisi” XXIX. Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Özet Kitabı, sayfa 44, Eskişehir, 2007.

Üniversite Uzmanlık Tezi

1-“Sıçanlarda yanık skarı altına yerleştirilmiş poröz polietilende fibrovasküler içe büyümeye hiperbarik oksijen etkisinin araştırılması“ Dr Serkan Dinar Uzmanlık Tezi-Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D.

Ulusal Kongre Katılım
1-TPRECD Bölgesel Toplantısı:Vasküler Anomalilere Yaklaşım 20 Eylül 2002 Kocaeli
2-TPRECD Bölgesel Toplantısı:Deri Tümörleri 12 Nisan 2002 Mersin
3- TPRECD Alloplastik Materyal Uygulamaları Sempozyumu 13 nisan 2002 Adana
4-Dudak Damak Yarıklarında Sekonder Girişimler Çalıştay ve Paneli Eskişehir 21 Nisan 2003
5- 25.TPRECD ulusal kongresi 14-17 Ekim 2003 Samsun
6-Obstetrik Brakial Pleksus yaralanmaları Sempozyumu 13 Mart 2004İstanbul
7-Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri Dudak Damak Yarıkları toplantısı 30Nisan-1 Mayıs 2004
9-İ.Ü. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri Başboyun Yaralanmaları 3-4 Haziran 2005 İstanbul 

 

1- İnternational practical course in Microsurgery of Vessels and Nerves –( European Board Of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Approved) Mikrocerrahi Kursu, Timisoara -Romanya 2004

2-Deney Hayvanları ile Çalışma ve Etik Kursu, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi  1 Aralık 2004

3-2. Maksillofasiyal Cerrahi Workshop ve Kursu 14-15 Mayıs 2004 GATA Ankara

 

4-Rosenpark Klinik- Hands on Training Smartlipo Lazer Lipoliz Deneyimi / Darmstadt -FrankFurt 2009 

 

Uluslararası Yardım Derneği Aktivitesi

1- PHYSİCİANS FOR PEACE-İNTERPLAST, NAHCİVAN Mayıs 2005 ‘’Çocuklar gülümsesin’’ aktivitesi 200 doğuştan dudak damak yarığı yanık ağırlıklı hastanın karşılıksız ameliyat edilmesi aktivitesi
2- PHYSİCİANS FOR PEACE-İNTERPLAST, 2. NAHCİVAN VE IĞDIR Aktivitesi Ekim 2005 80 hastanın karşılıksız ameliyat edilmesi aktivitesi

Kolayca Ulaşabilirsiniz | Bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım